Tuyển dụng

Career
topbannerChúng tôi là những ai?

Mục tiêu của Saint L 'Beau là mang nhiều sản phẩm hữu ích cũng như thương hiệu đến với đất nước Việt Nam. Cho dù đó là thiết kế, xây dựng thương hiệu, phương tiện truyền thông hoặc tiếp thị. Chúng tôi làm tất cả. Nếu bạn đam mê một trong những lĩnh vực này và đang tìm kiếm một phương tiện để mở rộng PASSION của bạn, chúng tôi sẽ là người phù hợp.

Available position?

Accountant: In-house accounting
Media team: Consist of photography/ videography
Marketing: Help build contents and executing marketing plans
Logistics jr: Handle all third-party logistics

bottombanner