Phương thức thanh toán

top banner


Phương thức thanh toán

 

Hướng dẫn thanh toán khi nhận hàng


    Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua
    Bước 2: Chọn phương thức thanh toán
    Bước 3: Chọn thanh toán khi nhận hàng


Khách hàng sẽ nhận hàng và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.