Trở thành AMBASSADOR

Khi trở thành Saint L’ Beau affiliate bạn sẽ có những gì?

Bạn sẽ được cấp 1 đường link đặc biệt để có thể share trên kênh social media của mình hoặc cho khách hàng của bạn. Khi khách hàng nhấn vào “cookie” sẽ lưu vào website của khách hàng.

Chiết khấu của mình là bao nhiêu?

Các bạn sẽ sở hữu 15% chiết khấu cho tất cả các đơn hàng thành công (tự động hóa).

 

 

Cookie lưu trong browser bao lâu?

Cookie sẽ lưu vào browser của khách hàng 30 ngày, trong vòng 30 ngày nếu khách hàng đến từ link của affiliate, đơn hàng đó sẽ được tính cho affiliate.

Sao có thể biết được là đơn hàng có được gửi thành công không?

Sau khi đăng ký bạn sẽ có được 1 đường link partner với Saint L’Beau để tiện kiểm tra đơn hàng. Vì Saint L’Beau hệ thống hóa tất cả giao dịch nên bạn có thể kiểm tra 1 cách minh bạch cho những đơn hàng thanh toán thành công của mình.

Bao nhiêu tiền bạn mới rút qua bank được?

Số tiền tối thiểu để rút vào tài khoản ngân hàng của bạn là 500,000 đồng.