Saint L' Beau – Saint L' Beau

Saint L'Beau Help centre

FAQ (Những câu hỏi thường gặp)

SAINT L'BEAU là ai?

Các bạn làm về lĩnh vực gì?

Saint L’Beau hoạt động ở những nước nào?

Giấy phép kinh doanh của Saint L’Beau?

Vận chuyển / Trả hàng / Bảo hành

Sản phẩm của Saint L’Beau được vận chuyển từ đâu và trong bao lâu?

Làm thế nào nếu tôi muốn trả lại sản phẩm đã mua?

Các sản phẩm của Saint L’Beau được bảo hành như thế nào?

Tôi gửi trả sản phẩm như thế nào?

Làm thế nào để trở thành một đại sứ? (AMBASSADOR PROGRAM)

AMBASSADOR là gì?

Làm thế nào để đăng ký trở thành Ambassador?

Khi nào thì tôi được trả tiền và tối thiểu là bao nhiêu?

Làm sao để kiểm tra các đơn hàng từ Ambassador?

Bạn sẽ nhận được tiền như thế nào?

Pre-loader